Taneční kurzy pro děti v sezóně 2023/24

Dance courses for kids in season 2023/24

Vítejte, rádi bychom vás pozvali na kurzy tance pro děti, které pro vás nově otevíráme v Dance Café v pondělky a středy, a to ve třech úrovních 3-6 let, 6-10 let a 10-18 let. Vyučujeme všeobecnou taneční průpravu pro předškoláky, pro školní děti potom nabízíme sólové latinsko-americké a karibské tance.  Čekají na vás vynikající lektoři, spousta zábavy a přátelský kolektiv. Pokud budete chtít, můžete se u nás také připravovat na hobby soutěže solo/duo. Aktuální nabídku dětských tanečních kurzů, informace a přihlášky naleznete níže. Těšíme se na vás!
Hallo newcomers! We would like to invite you to new courses for kids we are offering in different age levels (3-6yrs, 6-10yrs, 10-18yrs). Lessons takes place in Dance Café on Mondays and Wednesdays. We teach dance basics for preschoolers. For school kids we offer latin-american and caribbean dances. You can also prepare for hobby solo/duo competition. You can book your course below. Looking forward meeting you!

TANEČKY PRO DĚTI 3-6 LET - PONDĚLÍ 16:00-16:50

(Eng ↓) TANEČKY PRO DĚTI 3-6 LET – Rozvoj základních tanečních a pohybových schopností a dovedností dětí (rytmika, muzikalita, držení těla týmová spolupráce atd.). Vyučujeme tanec formou hry na populární dětské písničky, které jsou jim blízké. Kurz je semestrální (výuka neprobíhá o svátcích ani o prázdninách). Garantujeme 18 lekcí za semestr, první ukázková hodina je zdarma. Těší se na vás lektorka Anetka!

termín: pondělí 16:00-16:55 od 18. září 2023
zkušební lekce ZDARMA v pondělí 11. září 23
rozsah kurzu: pololetí jedna lekce týdně (18x55min)
cena: 2790 Kč
lektor: Aneta Hauserová
adresa: Dance Café, Orlická 8, Praha 3 Vinohrady, 13000
PŘIHLÁSIT

DANCE FOR KIDS 3-6 YEARS – Development of children’s basic dance and movement abilities and skills (rhythm, musicality, posture, teamwork, etc.). We teach dance in the form of a game to popular children’s songs that are close to them. The course is semester-long (we skip national holidays or vacations). We guarantee 18 lessons per semester, the first demo lesson is free. Lecturer Anetka is looking forward!

term: Monday 4:00-4:55 pm from 18th Sept 23 
first trial lesson on Mon 11th Sept 23 ids FREE 
duration: semestral, one lesson a week (18x55min)

price: czk 2790
lecturer: Aneta Hauserova
address: Dance Café, Orlická 8, Praha 3 Vinohrady, 13000
REGISTER

TANEČKY PRO DĚTI 3-6 LET - STŘEDA 16:00-16:50

(Eng ↓) TANEČKY PRO DĚTI 3-6 LET – Rozvoj základních tanečních a pohybových schopností a dovedností dětí (rytmika, muzikalita, držení těla týmová spolupráce atd.). Vyučujeme tanec formou hry na populární dětské písničky, které jsou jim blízké. Kurz je semestrální (výuka neprobíhá o svátcích ani o prázdninách). Garantujeme 18 lekcí za semestr, první ukázková hodina je zdarma. Těší se na vás lektorka Anetka!

termín: středa 16:00-16:55 od 20. září 2023
zkušební lekce ZDARMA ve středu 13. září 23
rozsah kurzu: pololetí jedna lekce týdně (18x55min)
cena: 2790 Kč
lektor: Aneta Hauserová
adresa: Dance Café, Orlická 8, Praha 3 Vinohrady, 13000
PŘIHLÁSIT

DANCE FOR KIDS 3-6 YEARS – Development of children’s basic dance and movement abilities and skills (rhythm, musicality, posture, teamwork, etc.). We teach dance in the form of a game to popular children’s songs that are close to them. The course is semester-long (we skip national holidays or vacations). We guarantee 18 lessons per semester, the first demo lesson is free. Lecturer Anetka is looking forward!

term: Wednesday 4:00-4:55 pm from 20th Sept 23 
first trial lesson on Wed 13th Sept 23 is FREE 
duration: semestral, one lesson a week (18x55min)

price: czk 2790
lecturer: Aneta Hauserova
address: Dance Café, Orlická 8, Praha 3 Vinohrady, 13000
REGISTER

SALSA & KARIBSKÉ TANCE 6-10 LET - PO 17:00-17:50

(Eng ↓) SALSA & KARIBIK 6-10 LET |  Výuka atraktivních tanců jako salsa, bachata, merengue v jejich sólové podobě. Naučíte se techniku, držení těla, rytmiku a další nezbytné dovednosti. Budete se pravidelně hýbat na super muziku, najdete si nové kamarád/ky  a dokonce si můžete i zasoutěžit, pokud budete mít zájem. S sebou prosíme boty na přezutí, triko na převlečení, sukýnku, dobrou náladu a chuť se něco nového naučit. První zkušební hodina zdarma. Těšíme se!

termín: pondělí 17:00-17:50
zkušební hodina ZDARMA v Po 11/9 nebo St 13/9

rozsah kurzu: 1 lekce týdně, pololetní (cca 18 lekcí á 50min)
cena: 2790 Kč
lektor: Honza Dvořák s partnerkou
adresa: Dance Café, Orlická 8, Praha 3 Vinohrady, 13000
PŘIHLÁSIT

SALSA & CARIBBEAN 6-10 YEARS | We teach attractive dances such as salsa, merengue & bachata in their solo form. You will learn technique, posture, rhythm and other necessary dancing skills. You will regularly move to super cool music, find new friends and you can even compete if you want. Please bring spare shoes, a t-shirt to change into, a skirt, a good mood and a desire to learn something new 🙂 First trial lesson free. We are looking forward!

term: Mondays 5:00-5:50 pm
first FREE trial lesson on Mon 11th or Wed 13th Sept 23
duration:
1 lesson a week, semestral (approx 18 lessons a 50 min)

price: czk 2790
lecturer: Honza Dvořák & ladies
address: Dance Café, Orlická 8, Praha 3 Vinohrady, 13000
PŘIHLÁSIT

… a další úrovně budou přibývat dle naplněnosti. Těšíme se!
… and more levels will be added according to capacity. Looking forward!